Shino Shino Store (92)


❣Shino shino store nhận order all từ nhật, trung, hàn và mỹ: amazon jp, toranoana, melon, booth, taobao, xianyu, suruga-ya, manhwa, gmarket... ^^
❣ Nhận order nendoroid, figure theo yêu cầu

Ghé thăm facebook shop: facebook.com/shinoshinostore

Không hỗ trợ pre-order (hàng đặt trước) với các nick chưa từng có giao dịch trên shopee nhằm tránh bom hàng. Các nick đặt hàng khi giao đi không nhận/ tự hủy hàng order sẽ có thể bị từ chối giao dịch trong tương lai.
92 sản phẩm
Trang 1/2