IVI IKO (33)


𝑺𝒉𝒐𝒑 𝑶𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆 𝟾:𝟶𝟶-𝟸𝟷:𝟶𝟶
𝗦ẵ𝗻 tại 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄 / 𝐋𝐀𝐙𝐀𝐃𝐀
𝗢𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗧𝗮𝗼𝗯𝗮𝗼 tại 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐆𝐑𝐀𝐌
🤳 𝗣𝗮𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 tại 𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊
Mọi thắc mắc xin ib với shop ạ
Khi nhận được hàng, bạn vui lòng quay lại video unbox gói hàng
🥺 Hàng nếu lỗi, không như hình mẫu đừng đánh giá 1 sao hay trả hàng/hoàn tiền, hãy ib khiếu nại với shop ngay để shop hoàn tiền 100% giá trị đơn hàng cho bạn ạ!
33 sản phẩm