Yen Sao Khanh Hoa (1)

Shop cung cấp sản phẩm chính gốc của công ty Yến sào Khánh Hòa.
Shop chỉ bán sản phẩm của công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.
Shop không pha trộn hàng bên ngoài.
Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa.
Quý khách chọn vận chuyển Grab hoặc Nowship khi cần giao nhanh nhé.
Tư vấn O56565.1988
1 sản phẩm