bimkhuyenmai123 (1)

Mã GIẢM GIÁ siêu sâu cho ngày 24/5
- FSS24MAY giảm 20% tối đa 20k đơn từ 0đ
- FSS24MAY3 giảm 15% tối đa 60k đơn từ 300k
- FMCG2405 giảm 10% tối đa 120k đơn từ 1000k.
- FMCGSALE24 giảm 8% tối đa 80k đơn từ 500k.
- FMCG24 giảm 5% tối đa 70k đơn từ 250k.
- MKBC2405 giảm 8% tối đa 80k đơn từ 300k.
- FMCGFSS2405 giảm 8% tối đa 80k đơn từ 300k
- FMCGCCB2405 hoàn 10% tối đa 100k đơn từ 199k
- FMCGSKAM2405 giảm giá 10% tối đa 200k đơn từ 500k
Mã bắt đầu áp dụng từ 0h ngày 24/5, số lượng có hạn
1 sản phẩm